Inschrijfformulier

Text130

Algemene gegevens 

(Alle vetgedrukte keuzevelden moeten verplicht worden ingevuld.)

Familienaam:

Woonadres:

Postcode en Stad:

Telefoonnummer:

Gezinssituatie (Aantal kinderen / Leeftijden):

Welke taal (talen) wordt (worden) er thuis gesproken: 

Naam 1e contactpersoon

Telefonnummer 1e contact:

e-mail adres 1e contact:

Nationaliteit 1e contact:

Naam 2e Contactpersoon:

Telefonnummer 2e contact:

e-mail adres 2e contact:

Nationaliteit 2e contact:

Algemene gegevens kind

Naam kind:

Geboortedatum kind:

Nationaliteit kind:

Datum aankomst van gezin/kind in (land):

Wat is de eerste taal van uw kind?

Wat is de tweede taal van uw kind?

Verwachte verblijfsduur:

Medische bijzonderheden of evt. andere bijzonderheden:

Schoolloopbaan van het kind

Overzicht van het tot nu toe gevolgde onderwijs binnen en buiten Nederland:

Het betreffende land waar dit onderwijs is gevolgt:

Heeft het kind tijdens het onderwijs in het buitenland ook Nederlands onderwijs gevolgd en op welke manier? (Dagschool, NTC-school, Afstandsonderwijs: Edufax , IVIO-Wereldschool, INIO etc):

Overige relevante informatie betreffende de schoolloopbaan:

Informatie lokale school

Naam school:

Contactgegevens school:

Groep / level:

Schooltijden:

Instructietaal:

Engels

Duits

Overige onderwijstalen:

Engels

Duits

Hoe gaat het met de leerling op de dagschool?

Sponsor ons...

Zonder dat het geld kost!!

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Impressum